TekinSigorta

Sizde Kaliteli Hizmet Ağımızdan Faydalanmak İçin Şubemiz Olun!

Lütfen aşağıda yazan bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz doldurunuz. Başvuru formunuz incelendikten sonra en kısa sürede sizinle iletişim kurulacak ve ayrıntılı bilgi verilecektir.

Şube Başvuru Formu


Sigorta acenteliği teknik alt yapısı güçlü olan birçok sigorta şirketleriyle beraber çalışan, brokerin ya da acente şube açtığı bölgelerde iş ortaklığının yapılması durumudur. Sigorta yaptırmadan önce sigorta şirketinin seçimi önemlidir. Sigorta sahibi olmak isteyen kişilerin, genellikle en uygun fiyat veren şirketlere yönelmesi oldukça yanlıştır. Satış işleminden sonra sigortalının ilerleyen zamanlarda büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalmasına neden olur. 

Sigorta acenteliği açmak isteyen sigortacı, tüm süreçleri takip eden ve yöneten kişilerdir. Poliçeyle ilgili tüm süreçler konusunda müşterilere hizmet verir, prim ödeme ve tazminat gibi sigortacılıkla alakalı olan tüm işleri yönetir. Belirli bir prim ve konu karşılığında kendini güvence altına alır. Prim karşılığında yapılan sigorta türü işlerde, sigortalının zarara uğramaması durumunda belirli bir gelir ödemeyi üstelenirler. 

Müşterilerle ilgili bilgileri gizli tutmak, sigortacının yapması gereken en önemli yükümlülüktür. Sözleşmede belirtilen olayların gerçekleşmesi durumunda, sözleşmedeki hükümlerin ihlal edilmemesi halinde sigortacı, müşteriye sigorta tazminatı ödemek durumundadır. Sigorta ettirenle yapılan sözleşmede konu olan zararın yaşanması durumunda, sorumlu olduğu yükümlülüğü yerine getirerek tazminat ödemeyi üstlenen kurumlardır.

Sigortacı karlılık ve verimlilik oranını en kısa sürede yakalayabilmek için yapılması gereken en başta doğru tercihleri vermesidir. Karar verirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar vardır. Sigortacı olmak isteyen kişinin tüm gereklilikleri yerine getiren, resmi bir şekilde sektörde yerini almak veya işlemleri yaparak ortaya çıkan komisyon üzerinden payını alarak işini devam ettirebilir. 

Resmi bir şekilde sigorta şubeliği olarak faaliyet göstermek, acenteyle ilgili dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Sektörde faaliyet gösteren irili ufaklı birden fazla acente şubesi bulunur. Sigorta acente şubesi açmak isteyen tüzel ve gerçek kişiler olarak iki farklı grupta incelenir. Bu iki grup içinde sigorta acentesi açma şartları bulunur ve bu şartları göz önüne almak gerekir.

Sigorta şubesi açmak veya sigorta acentesi açmak için gereken tüm şartlar Sigorta Acenteleri Yönetmeliği tarafından bilgi verilmiştir. Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde göre sigorta acentesi açmak için kişinin teknik personel vasfına sahip olması gereklidir. Şartlara uygun olması durumunda güçlü bir alt yapı olması, sigorta şirketlerinin şubelik vermesi ve kendi çalışma sistemini kullanmasına sigorta şubeliği denmektedir. 

Sigorta işleriyle yakından takip eden herkesin bilmesi gereken durumlarından biriside, iki çalışma şekli birbirine benzer gibi görünse de aslında birbirinden farklı ve bağımsız olarak hareket eder. Sigorta acenteliği, şirketlere vekaletname yoluyla bağlı olan işletmelerdendir. Acentelerin sigorta şirketlerine bağlı olarak çalışmaktadır. Sigorta şirketinin tanıtımını pazarlamasını ya da satışını yapma yetkisine sahip olur. 

Sigorta şubesi açmak için gereken evraklar ve şartların tam olması, teknik, idari altyapı ve insan kaynakları bakımından yeterli donanımın olması şarttır. Öğrenim düzeyine göre sigorta sektöründe mesleki deneyim süresini tamamlaması ve sabıka kaydının olmaması aranır. Sigorta şubesi açmak için ne gerekli genel olarak bakarsak, açılan şubenin kendi teknik kadrosunu bulunduran güçlü bir sigorta şirketinin resmi şubesi olarak faaliyet göstermektedir. 

Süreç yönteminde yardım ve destek sağlayacak alt yapısı güçlü firmalardan yardım almak, sigorta şirketi ile çalışmak oldukça önemlidir. Eğer sektörde bilinen ve güçlü bir alt yapısı bulunuyorsa, oldukça karlı bir iş olacaktır. Sigorta şirketi kendi teknik alt yapısıyla her zaman destek ve iş imkânı verir.

Sigorta acenteliği, sigorta şirketlerine vekaletnameye bağlı olan işletmelerdir. Sigorta acentelerine şubelik almış olduğu sigorta acentesine bağlı olarak çalışan ve sigorta sözleşmesine aracılık ederler. Sigorta şubelerinin ana sigorta acentelerine doğrudan bağlı ve onlar adına tüm ürünlerinin pazarlama ve tanıtım yapan yetkililerdir. 

Genel olarak acentelerin sigorta şirketlerine bağlı bir şekilde çalışmaktadır. Sigorta şirketinin tanıtımını, satışını ve pazarlamasını yapma yetkisine sahiptir. Sigorta acente şubesi açmak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gereklidir. Kazancını sigorta şirketlerinin ürünlerini satıp bu ürünler üzerinden pay alarak elde edilmektedir. Bu doğrultuda sigorta acentesinin kazancı, sigorta şirketinin sunmuş olduğu komisyona göre farklılık gösterir.

Sigorta acente şubesi açmak için yeterli mesleki deneyim süreside sahip olması 4 yıllık bölümlerden mezun olan kişiler için 18 ay sigortacılık ile alakalı 2 yıllık bölümden mezun olanlar için 24 ay, mesleki deneyim süresi aranır. 4 yıllık sigortacılık ile ilgili bölümde eğitim görmüş kişilerin, sektör tecrübe süresi şartı bulunmamaktadır. Fiziki şartların, idari ve teknik altyapıyla insan kaynakları bakımından yeterli donanımın bulunması gerekir. 

Teknik personel olduğunu kanıtlayan SEGEM sertifikasının olması şarttır. Başkanlık hazine müsteşarlığı tarafından verilen uygunluk belgesi, sigorta acente şubesi açmak için gereken belgelerdendir. Sigorta acentesi tüzel veya gerçek kişiler açabilir. Gerçek kişi, bireyin kendisi adına açacağı bir acenteyken tüzel kişi ise şirketin dernek gibi kurumlar içerisinde bulunur. 

Sigorta acenteliği sektörde faaliyetine yeni başlayacak olan kişilere yönelik bilgiler bulunur. Sigorta acentesi açmanın maddi boyutunu ve sigorta acentesi açmanın yasal gereklilikleri vardır. Sigorta acentesi açmak için ilk yapılması gereken şey mesleki yüksekokullarında veya üniversitesi ile ilgili bölümlerinin herhangi birinden mezun olunması gerekir. 

Üniversite ya da yüksekokul mezunu olması, sigorta acentesi açmak için tek başına yeterli olmaz. Hazine müsteşarlığının yayınladığı genelgeye bakılarak sigorta acentesi açmak isteyen kişilerin SEGEM kurumunun düzenlediği teknik personel yeterlilik sınavına girip sınavı başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir. SEGEM belgesini almaya hak kazanan kişilerin, mezuniyet durumuna göre mesleki denetim şatlarının olması beklenmektedir.

Sigorta acenteliği açmanın minimum mal varlığı ortalama olarak 25.000 Türk lirası kadardır. Sigorta şubesi açmak için ortalama 8.000 Türk lirası miktarında sermaye gerekir. Bu rakamlar 2022 yılında sigorta acentesi açmak için 100.00 Türk lirası gibi bir sermayeye ihtiyaç var. 

En avantajlı olan bölüm de herhangi bir sigorta şirketiyle anlaşmaya gerek kalmadan birçok sigorta şirketinden poliçe kesebiliyor olmasıdır. Sigorta acentelik bayiliği veren acentelerden bir kısmı şubelik için teminat mektubu istenir. Resmi şubeliklerin SEGEM belgesinin olması şartıyla, şube başı 10.000 Türk lirası ile 25.000 Türk lirası arasında olan bir teminat vermesi zorunludur. 

Sigorta şubesi açmak için ne gerekli olduğunu merak eden ve sigortacılık ile ilgili merakı olanlar için açacak kişinin tüzel veya gerçek olma durumuna bağlı olarak istenen belgelerde değişkenlik gösterir. Sigorta şubeliğini yapılacak acentede bulunan sigorta şirketi sayısına dikkat edilmelidir. 

Sigorta acenteliği hızlı bir çalışma için verilen teknolojik alt yapılar ve kullanılan yazılım programları başvurudan önce dikkat edilmelidir. Sigorta acentesinin belirlemiş olduğu komisyon oranı şube gücü, destek ve deneyimlerin yine şubelik başvurusu yapılmadan önce dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alır. 

Sigorta acente şubeliği TC. Hazine Müsteşarlığı ve TOBB tarafından verilen yetkilendirilmiş sigorta acenteliği tarafından yapılmaktadır. Sigorta acentesinin şube ve merkez için ayrı ayrı şartların oluşturulması gerekir. Merkez sermayede genel merkezinde ve yeterli merkezinde bir genel müdür veya genel müdür yardımcısı yetkili vasıflara sahip olarak gelir. Her bir şube için gerekli bir sermaye ayrılması gerekiyor. Sigorta acentesi açmak için gerçek kişilerden gereken belgeler şunlardır,

 • Alınan diploma  
 • Sigorta şirketiyle iletişim bilgileri
 • İkametgâh belgesi
 • Vesikalık fotoğraf
 • Ticari sicil gazetesi
 • Nüfus cüzdanı 
 • Ticari sicil tasdiknamesi ıslak imzalı ve kaşeli
 • Taahhütname iletişim bilgileri
 • Sigorta şirketi tarafından yapılan sözleşme kâğıdı 

Sigorta acentesi açmak için kişinin gerçek veya tüzel kişi olması haline göre gerekli olan belgelerde farklılık göstermektedir. Sigorta acentesi açmak için tüzel kişilerden istenen belgeler, gerçek kişilerden istenen belgelere göre değişkenlik gösterir. Bunlar şu şekilde özetlenebilir,   

 1. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 2. Vergi Levhası Sureti
 3. Ticaret Sicil Gazetesi
 4. İflas Belgesi
 5. Taahhütname
 6. Mesleki Sorumluluk Sigortası
 7. Sözleşme Belgesi
 8. İmza Sirküsü Fotokopisi
 9. İletişim ve Adres Bilgileri

Sigorta acenteliği açmak için gereken şartlar ilk başta tek şirketten acentelik alarak başlanabilir. Sigorta şubeliğinde ideal sigorta ile beraber 25 elementer 7 ise sağlık branşında olmak üzere 32 sigorta şirketiyle çalışmaya başlayabilirsiniz. Sigorta acenteliği, sektörde rekabeti fazladır. Sektöre yeni başlayanlar için durum biraz daha zor olabilir ancak başarılı olunduğunda oldukça fazla avantaj sağlar.

İdeal sigortanın güçlü alt yapısıyla ve uzmanlaşmış bir kadro sayesinde müşterilerin ve sigorta şirketleri ile hızlı bir şekilde iletişime geçerek yardımcı olacaktır. Vergi oranlarının ve maliyet oranlarında sigorta şubeliği her zaman daha avantajlı konumdadır.

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. Fotoğraf
 3. İkametgâh Belgesi
 4. Ticaret Sicil Gazetesi
 5. Diploma Sureti
 6. Taahhütname
 7. İletişim ve Adres Bilgileri
 8. Sigorta Şirketi ile Yapılan Sözleşme Kopyası

Sigorta şubesi açmak sigortacılık kanununda belirtilen suçlardan hüküm ceza ya da giymemiş almamış olmasıdır. Teknik personel vasıflarını taşıyan özelliklerin olması gerekir. Asgari malvarlığının 25.000 Türk lirası şartını yerine getirmelidir. Bunun yanı sıra teknik, fiziksel ve idari altyapıyla insan kaynakları bakımından yeterli düzeyde olmalıdır. 

Medeni haklarla kullanım ehliyetinin bulunması önemlidir. Konkordato ilan ve iflas etmemiş olması gereklidir. Son olarak ise, merkezlerinin Türkiye’de bulunması, teknik, idari ve fiziksel altyapıyla insan kaynakları bakımından yeterli düzeyde olmalıdır. 

Teknik müdür olma şartlarına bakarsak, sigorta şube müdürü ve teknik personel bakımından öğrenim düzeyine göre mesleki deneyimin tamamlanması gerekmektedir. 4 yıllık Bankacılık ve Sigortacılık sektöründe veya Aktüerya mezunu olan kişinin, sigorta sektöründe mesleki denetim aranmamaktadır. 

4 yıllık farklı herhangi bir bölümden mezun olan kişinin 18 ay sigorta sektöründe mesleki deneyime sahip olması gerekmektedir. 2 yıllık Bankacılık ve Sigortacılık MYO mezunu ise sigorta sektöründe 24 ay kadar mesleki deneyime sahip olmalıdır. A acenteliği bulunan kişilerin 2008 yılı öncesinde eğitim şartı aranmaksızın teknik müdür olarak atanabilirler. 

Sigorta acenteliği ve sigorta şubeliği arasındaki farklar sigorta acentesinde de birçok farklı firmayla çalışabilir ve tüm firmaları ayrı ayrı anlaşıp teminat ödemesinde gerekir. Sigorta şubesi açıldığı andan itibaren daha fazla sigorta şirketi seçeneğine sahip olacağı için müşterileri kaybetme oranı çok daha düşük bir ihtimal haline gelecektir. 

Sigorta acenteliğinde rekabet edilecek firma sayısı oldukça fazladır. Maliyet ve vergi oranları da sigorta şubeliği daha avantajlı konumdadır. Sigorta acenteliği levha kayıt işlemlerinden sonra sigortacılık faaliyetine başlayabilmek için sigorta şirketlerine acentelik başvurusu yapılır. Her bir sigorta şirketinde acentelik başvurusu için aradığı özellikle farklı olur. 

 1. Acente açarsanız, 6 ay içerisinde sigorta şirketinden acentelik almanız gerekmektedir. Aksi durumda sigortacılık levhasında kaydınız dondurulacaktır. Şube açıldığı takdirde 30’den fazla sigorta şirketi seçeneğine sahip olursunuz. Şube açarken bu avantaj da müşterilerinize farklı şirketlerden çok daha fazla teklif verebilmenize olanak sağlayacaktır.
 2. Sigorta acenteliğinde rekabet edeceğiniz sigorta şirketi sayısı fazladır, şubelik yapısında ise fazla sigorta acentesi olmasından dolayı rekabet edeceği şirket sayısı daha azdır. Şubelik sistemindeki markaların tanınırlığı ve güvenilirliği daha yüksektir.
 3. Sigorta acentesi açmanız durumunda elinizde bulunan acenteliğin o işe teminat vermek istememesi durumunda kârlı olabilecek bazı işleri kaçırabilirsiniz. Sigorta şubeliğinde ise müşterilerinize birden fazla seçenek sunabileceğiniz için bu oran düşecektir.
 4. Köklü bir sigorta şirketinin şubesi olursanız size 7/24 destek verileceği için müşterileriniz ve sigorta şirketleriyle daha kolay ve hızlı temasa geçebilirsiniz.
 5. Acenteliğe göre vergi yükümlülüğü merkeze aittir ve maliyet oranları şubelik sisteminde daha avantajlıdır.

Sigorta şubemiz birden fazla güçlü altyapıya sahip sigorta şirketine sahiptir. Daha fazla hizmet portföyü ve daha fazla müşteriye ulaşma imkânı sunar. Sigorta acenteliği Her müşteri özelinde farklı çözümler sunan sigorta poliçelerine sahip olmamız, müşteri kaybetme risklerini en aza indirmektedir. Acentelik rekabetin en üst düzeyde olduğu alandadır. Bu sebeple sektörde yeni olanlar için daha zorlu ve detaylı bir yarışı ifade etmektedir. 

Sigortacılık faaliyetinde bulunmak isteyen kişilerin, sigorta şirketi tarafından poliçe tanzim etmeyle yetkilendirilmesi gerekmektedir. Sigorta şirketlerinin bir kişiye poliçe tanzim yetkisi verebilmesi adına, ilgili kişinin acente sahibi ve şube çalışanı olması gerekir. Sigorta şirketlerinin, acentelerini, portföy, mevcut portföyleri, dağılımları ve hasar prim oranları gibi birçok kritere göre değerlendirerek verimli olup olmayacağı kanaatiyle hareket eder. 

Yeni açılmış bir acentenin gereken şartları sağlayabilmek konusunda herhangi bir veri bulunmaz. Bu sebeple yeni kurulmuş sigorta acenteleri için sigorta şirketleri, acentelik yetkisi vermeye sıcak bakmaz. Yeni kurulmuş sigorta acenteleri fiyatlarında rekabetçi olabilmeleri için birçok sayıda sigorta şirketinin yetkisini almış olmalıdır. Yeni açılmış sigorta acenteleri için pek mümkün olmaz. Yeni bir acentelik açmak içi ciddi sermaye ayrılmalıdır. 

Levha kayıt sistemi ücreti ödenmelidir. Her bir sigorta şirketi için teminat verilir. Sigortacılık faaliyetine yeni başlamak isteyen kişiler, gerekli yeterlilikleri sağlaması durumunda, yetkilendirilmiş bir sigorta acente şubesi olarak faaliyet gösterir. İlk maliyetleri daha çok sayıda ve düşük sigorta şirketi ile çalışabilme imkânı verir. İlerledikçe ise kazanç oranı artış göstermektedir.

Sigorta türlerinde yapılan işler çoğu zaman karlı bir işlemdir. Ancak bu noktada gerçekten potansiyel olarak bu işi yapabilmeniz ve insanlar ile iyi bir iletişim kurmanız gerekir. Sık sık şirketleri gezerek 2-3 personeli barındırıyorsa bu iş her zaman çok karlı olacaktır. Sigorta acenteliği iş kolunda yapılan her sigortadan kar elde edilebilir. Sigorta türlerine göre farklılık gösterse de beraber ortalama olarak kar marşı %9 ile %17 arasında değişir. 

Sigorta şubesi olarak ortalama, 70 ile 150 arasında gelir elde edilebilir. Çok fazla tercih edilmeyen ve az bulunan örneklerden birisi de havacılık sigortalarında kâr marjı %40’lara kadar ulaşmaktadır. Bu sebeple yüksek kar elde etmek tamamen sizin elinizdedir. Ortalama bir acentenin aylık gelirinde 12 bin Türk lirası civarındadır. Günlük olarak 2 veya 3 müşteri çeken bir acentede tüm masraflardan sonra 20 bin Türk liraya yakın bir gelir elde edilebilir. 

Sigorta acentesi olmak, sigortasının türüne bağlı olarak tahakkuk ettiren komisyon bedellerinde görülen sigorta şirketleri ve sigorta acenteliği arasında serbest olarak belirlenebilir. Acente sözleşmesinde komisyon genel hatlarıyla yer almaktadır. Diğer hususlar ve ek komisyonlarla beraber sözleşmede yer alamayan bölümlerin, sigorta şirketleri tarafından yönetmelikle belirlenen şekilde acentelere duyurusu yapılmaktadır. 

Sigorta şubeliğinde poliçe komisyonu üzerinde kar paylaşımı yapılmaktadır. Poliçe komisyonu %65 ile %70 arasında değişkenlik göstermektedir. Bir kasko sigortasının 100 lira komisyon getirisi sağlamışsa, şubesi olduğumuz acente sizinle bu komisyon üzerinden anlaşma yapılan orana doğrultusunda komisyon paylaşımı yapılır. Sigorta acenteliği alınan kâr marjına yapılan üretim çerçevesinde değişkenlik gösterir. Sigorta çeşitleri içerisinde komisyon oranları %8 ile %30 arasında değişir. Sigorta şubesi olarak sağlam bir iş planına sahip olmak üzere çok önemlidir. 

Sonuç olarak insanlar girişimini finanse etmek istiyorsa, kendisini bölgedeki diğer sigorta işerinden farklılaştırmak ve nihayetinde para kazanmayı amaçlamalıdır. Brüt kar tahmini, hizmetleri sunma maliyeti ve diğer türlü giderlerle belirlenebilir. Sigorta acentesi açmak yerine mevcut olan şirketten sigorta şubeliği almak birçok işin daha hızlı ve pratik ilerlemesini sağlar. 

Scroll to Top