TekinSigorta

Çerez Bilgilendirmesi

Tekin Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. (“Şirket” veya “Özserneo’’ Yazılım”) olarak;

kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak

amacıyla bilgilerinin gizliliğinin korunması ; kullanıcılarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm düzenlemelerine uygun bir şekilde işlenmesi, saklanması ve korunması hususunda azami özen ve hassasiyeti göstermekteyiz.

 

Birçok web sitesinde olduğu gibi, şirketimize ait tekinsigorta.com.tr sitesi ile mobil uygulamanın

(hepsi birlikte “Platform”) ziyaretçilerine kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde

analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla

Çerezler kullanılmaktadır.

 

İşbu metin şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması kanun ve ilgili tüm mevzuatlardan doğan

aydınlatma yükümlülüğü kapsamında; şirketimiz tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek üzere , şirket gizlilik politikalarımıza uygun olarak düzenlenmiştir.

 

Çerez (“Cookie”) Nedir ve Neden kullanılmaktadır ?

 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ

sunucusuna depolanan küçük metin dosyaları olup, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili

sunucular tarafından oluşturulurlar. Bunun sonucunda, sitemizi tekrar ziyaret ettiğinde

sunucu bunu algılar, kullandığımız çerezler siteye giriş yaptığınız cihazınızda ziyaretinize ilişkin

bilgileri saklar ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılar. Çerezler,

ziyaretçilere ilişkin isim, soy isim veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

 

Söz konusu çerezler, Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek,

Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak, Platform’un işlevselliğini

arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak, Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti

gerçekleştirmek gibi amaçlar ile kullanılmaktadır.

 

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır ?

 

Çerezler, sahipleri, kullanım süreleri ve kullanım amaçları açısından şu şekilde

sınıflandırılabilir.

 

Çerezi Yerleştiren Tarafa Göre Çerezler

 

Platform çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri olarak iki türdür. Platform çerezleri, Şirketimize

ait site ve uygulama tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri şirketimizin iş

birlikteliği olan üçüncü firmalar tarafından yönetilmektedir.

 

Üçüncü taraf çerezleri, platformda KVK mevzuatına uygun olarak kullanılmakta olup; yine üçüncü

kişi hizmet sağlayıcılar ile Şirketimiz arasında KVK mevzuatı uyarınca Gizlilik Sözleşmesi akdedilmiş

olup bu kişiler tarafından Şirketimiz adına elde edilen kişisel verilerin güvenliği garanti altına

alınmıştır.

 

Kullanım Süresine Göre Çerezler

 

Oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak iki türdür. Oturum çerezleri ziyaretçinin kullanımı

sırasında geçerli olan kullanıcının Platform’u terk etmesiyle birlikte silinen çerezlerken, kalıcı

çerezler kullanım alanına bağlı olarak tarayıcıda saklanan ve kullanıcı tarafından silininceye dek

veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kullanılmasına izin

verilmemesi platformun bazı fonksiyonlarının kullanılamamasına sebebiyet verecektir.

 

Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler

 

Teknik çerezler, fonksiyon çerezleri, hedefleme ve reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri

ve analitik çerezler olarak sınıflandırılabilirler.

 

Bu çerezler;

 

-Platformun geliştirmesine,

-Ziyaretçi özellikleri ve tercihlerinin tespit edilmesine,

-Kullanıcıların platformu nasıl kullandıkları hakkında bilgiler toplanmasına,

-En çok ziyaret edilen sayfalar veya alınan hataların tespit edilmesine,

-İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek

-Gösterilen reklam sayısını sınırlamak

-Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek

 

Gibi amaçlarla kullanılan isimsiz çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi;

platformun bazı bölümleri kullanılamayabilir, kullanıcı tercihlerinin hatırlanmaması, kullanıcıya özel

bir özelliğin kullanılamaması ya da gösterilememesi, tercihlerinizin tespit edilememesi gibi sonuçlar

doğuracaktır.

 

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen ve Aktarılan Kişisel Verileriniz

 

Çerezler vasıtasıyla edinilen pazarlama bilgileriniz (çerez kayıtları, kullanım bilgileri) işlenmekte ve yurt içinde ve/veya yurt dışında çalıştığımız 3 Kişilere KVK mevzuatına uygun şekilde aktarmaktayız.

 

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

 

Platform tarafından oluşturulan çerezler erişim için kullanılan internet sitesi tarayıcısı tarafından

kullacıların cihazlarında saklanmaktadır.Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece aynı tarayıcıyı

kullanıldığı takdirde uzaktan erişim mümkündür.

 

Çerezlerin Yönetimi

 

İnternet tarayıcıları genellikle ziyaret edilen sitede kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul

etmektedir. Internet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızın

tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlanması halinde kullanıcı deneyiminin kalitesi düşebilir ve 

sitemize erişim sağlanması ya da Sitemizin çeşitli fonksiyonlarının işlevsiz hale gelmesi sonucunu

doğurabilir.

 

Kullanıcılar Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin

tercihlerini kişisel tercihlerine göre özelleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan

tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri

değiştirmek mümkündür. Böylelikle; tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık

gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez

kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya

da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik

göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak

mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz

özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

 

Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için https://www.google.com/settings/ads.

 

Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online

Choices https://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz üzerinden yönetilebilir.

 

Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü

kullanılabilir.

 

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

 

Şirketimiz tarafından , çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında

kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler

vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVK mevzuatına uygun olarak

işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.

 

Sitemiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi alabilmeniz adına Tekin Sigorta

İnternet Sitesi KVKK Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni’ni okumanızı tavsiye ederiz.

 

Bilgi Edinme Hakkında

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 maddesi uyarınca ziyaretçiler,

şirketimize başvurarak, kendileriyle ilgili,

 

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

 öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

 isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

 bildirilmesini isteme,

-Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

 işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini

 veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı

 

haklarına sahiptir.

 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize

bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması

Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

-Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

-Noter vasıtasıyla ya da

-Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik

imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı tekinsigorta@hs05.kep.tr

elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

-Başvuru Sahibi’nin Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan

elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile,

tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları

özelinde bilgiler verilmektedir. Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURUNUN YAPILACAĞI BAŞVURU GÖNDERİMİNDE ADRES

BELİRTİLECEK BİLGİ

 

Şahsen Başvuru (Başvuru

sahibinin bizzat gelerek

kimliğini tevsik edici belge ile

başvurması)

Maslak Mh. Eskibüyükdere Cd. Giz2000 Plaza Kat:2 Sarıyer İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel

Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Maslak Mh. Eskibüyükdere Cd. Giz2000 Plaza Kat:2 Sarıyer İstanbul

Tebligat zarfının üzerine

“Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Güvenli elektronik imza” ile

imzalanarak Kayıtlı Elektronik 

Posta (KEP) Yoluyla

Tekinsigorta@hs05.kep.tr

E-Postanın konu kısmına

“Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Şirketimiz’e daha önce

bildirdiği ve Şirketimiz

sisteminde kayıtlı bulunan

elektronik posta adresinden

göndereceği e-mail ile

 

 

 

Şirketimiz, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru

Sahibi’nin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek gerekli önlemleri

alabilecektir.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden

de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası

gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde

yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince

yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimiz

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme

hakkını saklı tutar.

 

Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

 

Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya

devam edilmesi halinde Çerez kullanımına zımnen rıza verildiği kabul edilmektedir.

Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

 

Şirketimiz Politika hükümlerini değişen uygulama, KVK mevzuatına uyum sağlamak ve sair

amaçlarla gerekli gördüğü hal ve zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Güncelleme halinde,

güncel Politika Platform’da yayınlanarak kullanıcıların bilgisine sunulacaktır.

sunulacaktır. 

Scroll to Top